Uitleg fotosynthese

Fotosynthese

Fotosynthese is het magische proces waarbij planten water en kooldioxide, onder invloed van energie uit het licht, omzetten in zuurstof en glucose. De plant zet deze eenvoudige suiker (glucose) vervolgens om in zetmeel of cellulose voor overlevingsdoeleinden

Reactie plaatsen